acc
acc2

news


all news


Регистрация на ЕООД/ООД за 250лв. крайна цена

Цената включва всички държавни, банкови и други такси, както и хонорара за услугата, както следва:

1. Държавна такса за регистрация: 162лв.

2. Държавна такса за удостоверение: 9лв.

3. Такса за услугата: 79 лв.

Услугата представлява изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, тяхното подаване, както и бизнес и данъчни консултации по стартиране на дейността.

В такса за услугата са включени таксите за откриване на набирателна банкова сметка в Прокредитбанк АД.

Като Бонус получавате: банкова сметка без месечни такси за първите 6 месеца.

 

Безплатни данъчни и правни услуги при абонамент

Клиентите на Конто сключили договор за абонаментно счетоводно и консултантско обслужване, получават също така пълно данъчно и правно обслужване във връзка с предмета на дейност, който извършват.

 

Безплатно публикуване на ГФО - при абонамент

Клиентите на Конто сключили договор за абонаментно счетоводно обслужване получават и безплатна услуга публикуване на Годишните си Финансови отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или публично издание в интернет за незадължените да публикуват в ТР.

Като бонус ще получите остъпка в държавната такса за публикуване на отчет и ще платите само 35лв, вместо 52.

 

Безплатна регистрация на фирма - при абонамент и ДДС регистрация

Ако веднага след като регистраираме Вашата фирма желаете да сключите договор за абонаментано счетоводно обслужване, както и да регистрирате фирмата си по ЗДДС, вие ще получите отстъпка в размер на таксата ни за услугата по регистрация на дружеството. Така Вие реално ще заплатите само държавните такси по регистрацията на фирмата, а именно 171лв(162+9).

Като бонус ще получите безплатна регистрация по ДДС.

 

acc3
Konto Correct Ltd 2008 © Copyright All rights reserved.
logo