Конто ЕС ЕООД е учредено на 09/04/2001г. в гр. Търговище. Първоначално компанията упражнява дейност като специализирано одиторско предприятие. Клиенти на дружеството стават едни от най-големите предприятия в гр. Търговище и Търговищки окръг.

         През 2002 година се открива офиса на дружеството „Счетоводство и Консулт” ООД, което има предмет на дейност счетоводни услуги и данъчни консултации за малкия и среден бизнес. В него работят профисионалисти с многогодишен стаж и професионален опит в областта на счетоводството, данъците и трудово-осигурителните отношения.

         През 2008 г. Конто ЕС ЕООД промени името си на Конто Корект ЕООД, както и седалището и адреса си на управление в град Варна. Компанията започна да предлага комплексни услуги в сферата на счетоводството, данъците, финансите, правото и одита, както за гр. Варна, така и за фирми от цялата страна.

         От 2008 г. до сега Конто реализира проект по предоставяне на нов вид за българския пазар уеб базирани счетоводни услуги, което направи възможна работата с клиенти както от цяла България, така и от чужбина.

         Дългогодишните традиции на фирмата в областта на счетоводството, данъците и одита са гарант за високо ниво на професионализъм. При нас ще откриете коректност, бързо обслужване, както и винаги актуална информация за финансовото Ви състояние, вземания и задължения.

         Има три важни ресурса, които искаме да управляваме за вас:

 

ВРЕМЕТО – единствения ресурс който не се възобновява – искаме да го спестим. Как? Лесно – благодарение на решенията в Интернет, вече само с едно обаждане, можете да наредите фактура, плащане или справка и да следите какво се случва в реално време.

 

ПАРИ – управлението на чужди пари изисква максимална коректност и отчетност. Лесно и бързо можете да видите с е-банкирането какво се случва с тях.

 

ИНФОРМАЦИЯ – по всяко време и по всякакъв начин, тя винаги ще достига до Вас.Konto Correct Ltd 2008 © Copyright All rights reserved.