acc
acc2

Данъци..Данъчна защита:

Данъчни консултации и препоръки по всички нормативни промени:

  • Използване на данъчни облекчения
  • Консултация за избягване и намаляване на данъчната тежест
  • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
  • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии – общи, тематични или насрещни - от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
  • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси от компетенцията на СК.
  • Контакти с данъчна администрация
  • Обжалване на Данъчно - ревизионни актове
acc3
Konto Correct Ltd 2008 © Copyright All rights reserved.
Лого