acc
acc2

others..other services:

Допълнителни услуги във връзка с престой на чужденци в Република България:
Осигуряване на разрешения за продължително пребиваване според действащия в България – Закон за чужденците, а именно :
Осигуряване на работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;

  • Консултиране по повод осъществяване търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани;
  • Консултиране на представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;
  • Консултации на чужденци , които извършват дейност по Закона за чуждестранните инвестиции;
  • Консултации на чужденци, които желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а от Закона за чужденците;
  • Консултации на чужденци, които желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи.acc3
Konto Correct Ltd 2008 © Copyright All rights reserved.
logo